HẢI LÊ KIỆN “ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 950” 30 triệu USD vì vi phạm hợp đồng!!

VỤ KIỆN của HẢI LÊ

– HAI LE LAWSUITE 2016 –

Ban-VuKienCuaHaiLe

HẢI LÊ KIỆN “ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 950” 30 triệu USD vì vi phạm hợp đồng!!

Hiện tại đã có Cordyceps 950 không có Label của Đông Trùng Hải Lê hoặc không mua từ của hàng của Đông Trùng Hải Lê. Hải Lê sẽ không đảm bảo cho đổi trả trong 10 ngày nữa và không đảm bảo về chất lượng của loại Cordyceps 950 này.

Vụ kiện 30 triệu USD là vi phạm hợp đồng 5 năm. Chưa tính tới mỗi năm Hải Lê phải tốn 1 triệu 200 nghìn USD chi phí quảng cáo, Vụ kiện này vẫn đang chờ tòa án phán quyết!

banner-thongbao

 

banner - HL lawsuit

Hai Le – Lawsuit

HẢI LÊ KIỆN “ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 950” 30 triệu USD vì vi phạm hợp đồng!!

HẢI LÊ KIỆN “ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 950” 30 triệu USD vì vi phạm hợp đồng!!

Hiện tại đã có Cordyceps 950 không có Label của Đông Trùng Hải Lê hoặc không mua từ của hàng của Đông Trùng Hải Lê. Hải Lê sẽ không đảm bảo cho đổi trả trong 10 ngày nữa và không đảm bảo về chất lượng của loại Cordyceps 950 này.

Vụ kiện 30 triệu USD là vi phạm hợp đồng 5 năm. Chưa tính tới mỗi năm Hải Lê phải tốn 1 triệu 200 nghìn USD chi phí quảng cáo, Vụ kiện này vẫn đang chờ tòa án phán quyết!

Ban-VuKienCuaHaiLe

banner-thongbao

slide_dongtrunghathao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *