Chương trình sắc đẹp của hoa hậu KIỀU DIỄM

Mời quý vị đón xem chương trình sắc đẹp của hoa hậu KIỀU DIỄM từ 8:00pm đến 9:30pm

HL & KD BEAUTY
Happy Me Magic

Toll Free: (800) 888-9363
Tel: (714) 991-8888

https://www.youtube.com/watch?v=f6Y6Ki4WMcg